Hopp til hovedinnhold

Hva er Vigør?

Par på benk hilser

Trygghet, fleksibilitet og et aktivt felleskap


Velger du å bo i et av våre Vigør-konsepter kan du være trygg på at du investerer godt i din egen framtid. Vi har utviklet fleksible og smarte velferdsteknologiske løsninger som gjør at både boligen og miljøet rundt er tilrettelagt for å vare livet ut. Hjemmet kan utvikle seg i takt med at behovene endrer seg, og du kan legge til rette for en enkel og trygg hverdag.

Alle Vigør-prosjekter deler samme filosofi. Vi skal tilby gode rammer for en sunn og aktiv alderdom gjennom fleksible boliger, moderne arkitektur og velferdsteknologi. Det betyr i praksis funksjonelle senior- og omsorgsboliger med sosialt bærekraftige løsninger.

I tillegg til at Vigør er gode og fleksible boliger med høy kvalitet, så mener vi at det er vel så viktig å skape grunnlaget for et trygt og sosialt liv med nærhet til både naboer og hjelp om du skulle behøve det. Her kan du bo og leve et selvstendig, sosialt og godt liv uavhengig av hjelpebehov. I Vigør forsøker vi å skape gode møteplasser og fellesarealer mellom generasjoner, med mulighet for både kulturtilbud, sosiale arenaer og tilrettelagte uteområder som spiller på lag med nærmiljøet. Et solid privat-offentlig samarbeid sikrer individuelt tilpassede service-, helse- og omsorgsfunksjoner. Dette er nøkkelen til å planlegge livet.

Vi er stolt av å bidra til å utvikle fremtidens boligløsninger for en stadig større andel av vitale seniorer

I alle Vigør-prosjekter skal det være:


Aktivt fellesskap

Et aktivt fellesskap

Delta, bidra og vær en aktiv del av et fellesskap – så mye du vil. Vigør er en møteplass mellom mennesker med tilrettelagte fasiliteter for sosialt samvær og aktiviteter. Med sosialt bærekraftige løsninger som fundament er det enkelt og trygt å opprettholde en sunn og aktiv hverdag. For oss så innebærer et aktivt fellesskap i Vigør blant annet:

 • Felles møteplasser der beboerne på eget initiativ kan møtes for samvær og felles aktiviteter
 • Trening/mosjon på treningsrommet. Ved ønske fra beboerne vil det bli satt opp mosjonstimer i samarbeid med samarbeidspartner, som vil være tilrettelagt for ulike målgrupper.
 • Invitere kultur- og frivilligheten inn i bygget for arrangementer.
 • Etter behov kan det også arrangeres utflukter som f.eks fjellturer, skiturer, eller en tur i fjæra.

 


Trygghet

Trygghet

Alle tenker over egen helse og alderdom.Utgangspunktet er like forskjellige som livene våre har vært frem til det punktet hvor du nå vurderer å endre bosituasjon. Vigør har gjort mange av de store valgene enklere for deg. Vi mener at trygghet er nøkkelen til trivsel. Vigør skaper rammer for en god hverdag med muligheter.

Med trygghet mener vi trygghet for at man kan få tilrettelagt den hjelpe man måtte trenge, når man trenger den. Eksempler på dette kan være:

 • Vigørs husvert er inkludert i felleskostnadene, og er tilgjengelig for alle beboere. Husverten vil også følge med om alle beboere har det bra.
 • Teknologi som er tilrettelagt for enkelt å koble til trygghetsskapende hjelpemidler slik som f.eks trygghetsalarm eller som sensorer som kan overvåke ved f.eks fall eller andre uhell
 • Nærhet til andre beboere som kan skape gode sosiale fellesskap og derigjennom trygghet for at
 • Gjennom Husverten og våre samarbeidspartnere kunne få tilgang til å bestille private helsetjenester som for eksempel hjemmesykepleie eller hjemmehjelp.

 


Service

Service

Ting skal være på stell. Vigør legger til rette for et bredt spekter av individuelt tilpasset service- og tjenestebehov. Vi har etablert samarbeid med velrennomerte partnere innen alle sentrale funksjoner. Etthvert tjenestetilbud vil være etterspørselsstyrt, og vil kunne videreutvikles i samarbeid med beboerne. Her er noen eksempler på servicetilbud som vi sammen med våre partnere vil tilby beboere i vårt Vigør-konsept:

 • Beboerkafe (som også vil være åpen for omgivelsene) med enkel matservering, kaffe og kaffemat.
 • Tilgang til et spekter av helse- og velværetjenester fra vår partnere. Dette kan være alt fra hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller personlig assistent. Det kan også være tilbud innen rehabilitering eller velvære som frisør.
 • Aktivitetstilbud etter behov fra beboerne. Dette kan foregå i fellesarealene gjennom for eksempel håndarbeidskvelder, vinkurs, pubkveld, fotballkveld eller spillkvelder.
 • Mulig samarbeid med frivillige organisasjoner i forhold til aktivitetstilbud og besøkstjeneste .
 • Tilgang på praktisk tjenester som renhold, sengtøyskift og handling om det er behov for det.
 • Det vurderes å etablere en bildeleordning i samarbeid med bilutleiefirma. Dette vil avhenge av om beboerne er interessert i en slik ordning.

 


Fleksibilitet

Fleksibilitet

Vigør er varige boløsninger som kan tilpasses etter hvert som behovene endres over tid. Moderne boliger med høykvalitet og med smarte løsninger og gjennomtenkt funksjon. Sosial bærekraft i form av inkluderende fellesarealer.

Når vi i Vigør snakker om fleksibilitet snakker vi både om forholdet til eierform og boform. Hos oss er det et ønske at hver enkelt i størst mulig grad skal klare seg selv, men få hjelp når man har behov. Vi mener mennesker har individuelle behov, og disse behovene vil kunne endre seg. Fleksibilitet for oss er:

 • At man kan eie sin egen bolig i Vigør som selveierbolig, vi jobber med å få prosjektene godkjent i Husbanken slik at boligene kan tilbys med Husbank-finansiering. Alternativt kan man leie en bolig hos.
 • En bolig som med enkle grep kan endres uten store inngrep for å tilrettelegge for endret helse- eller livssituasjon. For eksempel er alle kjøkken forberedt for innstallering av hev-senk-kjøkken, og det er også forberedt for enkel installasjon av takheis i alle leiligheter.
 • Frihet og fleksibilitet til selv å velge sitt behov for tjenestetilbud og aktivitetstilbud. Det meste av vårt tilbud på huset kan velges, og er ingen plikt men et tilbud.
 • Fellesarealene kan også benyttes til private arrangementer og kan bookes av vår Husvert, som også kan organisere servering.

 

Ja, send meg informasjon om fremtidige Vigør-prosjekter

PEAB Eiendomsutvikling  Nord as

Hjalmar Johansens gate 25
9007 Tromsø

77 66 10 30
post@peab.no
 

PEAB logo