Inga Sparboes veg

Vigør er frihet til å bruke tid på det du ønsker - ikke på det du må.

Om Vigør

Vigør er et nasjonalt boligkonsept fra PEAB Eiendomsutvikling Nord AS, med ekstra kvaliteter og sosiale møteplasser. 

Når du flytter inn i en Vigør bolig får du en moderne selveierleilighet med høy komfort, der du slipper å bekymre deg over vedlikehold. Samtidig kan du ta del i unike konsepter innen service, trygghet, fleksibilitet og et aktivt fellesskap. Les mer om disse under. 

Nyt tilværelsen sammen

Stadig flere av oss nyter livet som godt voksen, samtidig som vi er aktive som aldri før. Tanken bak Vigørs boligkonsept er at voksne i alle aldre vil bo godt og ha tid til å nyte det gode liv  – samtidig som man tar høyde for tiden som kommer.
Tid til de gode tingene, tilpasset en moderne livsstil

Flere som har kjøpt en bolig i Vigør sier at de er ferdige med å drive vedlikehold av hus og hjem. I denne fasen av livet vil man bruke tiden på det man vil – ikke det man må eller bør.  Mange ser frem til en lettere hverdag der de slipper å tenke på maling, snømåking og annet krevende vedlikeholdsarbeid.

Som Vigørianer er alt tilrettelagt for at du kan bruke tiden på gode venner, turer, opplevelser og hobbyer. 

Frihet til å gjøre det man vil

Vi lever lenger, og har bedre helse enn før. Det gir oss mulighet til å nyte tilværelsen. Når vi bygger Vigør vektlegger vi nærhet til turområder, gode utearealer og innendørs fasiliteter for å dyrke hobbyer og sosiale aktiviteter. Når man kan omgås andre i samme sted i livet gir det mening og trygghet. 

Vigør er frihet til å gjøre det man vil, i motsetning til å være begrenset av det man må eller bør få gjort.

Vigør PEAB
Vi tar høyde for nåtid og fremtid

Med gode og tilrettelagte løsninger gir Vigør beboerne en trygghet for å møte det som fremtiden bringer. 

Skulle du for eksempel få et større behov for hjelp i hverdagen, kan dette tilrettelegges individuelt. Og når du kjøper en ny bolig kan du i en tidlig fase få utført tilpasninger tilpasset dine behov.

Alle leiligheter har alt på ett plan, med muligheter for tilpasning av løsninger og innredning. 

Vigør - mer enn bare en bolig

En bolig i Vigør er planlagt og laget ut i fra fire grunnverdier, som utgjør grunnlaget for hvordan boligene, utearealene og innholdet blir formet. Det er derfor vi sier at Vigør er mer enn bare en bolig.

Tilrettelagte fasiliteter for sosialt samvær og aktiviteter bidrar til at du kan være en del av et aktivt fellesskap – i så stor grad du selv ønsker. For oss innebærer et aktivt fellesskap blant annet:

 • Fellesarealer der beboerne på eget initiativ kan møtes for samvær og felles aktiviteter
 • Aktiviteter og arrangementer
 • Utflukter og turer
 • Kultur- og frivillighet inviteres inn
 • Helse og mosjonsmuligheter

Egen helse er en viktig del av hverdagen. Vi gjør mange av de store valgene enklere for deg. For oss er trygghet nøkkelen til trivsel. Derfor er trygghet en av Vigørs viktigste verdier, som skaper gode og trygge rammer.

Trygghet er å kunne få tilrettelagt det man trenger, når man trenger det. Eksempler på dette kan være:

 • Husvert eller andre servicetjenester.
 • Teknologi som er tilrettelagt for å koble til hjelpemidler som alarmer, sensorer som registrerer uhell, fall eller lignende.
 • Nærhet og sosial tilhørighet til andre som bor der.
 • Mulighet til å bestille private helse- og omsorgstjenester.

Boligene du har bodd i fram til nå har vært tilpasset fasen din i livet. Fra du var liten og delte pike- eller gutterommet med søsken, eller du hadde et for deg selv. Til du ble voksen og kanskje skulle danne din egen familie, med behov for en bolig med mange rom.

Nå er du kanskje i en fase av livet der behovene fortsatt vil kunne endre seg, men ønsket om å flytte flere ganger ikke er tilstede. Da er det godt å kunne ta steget inn i en fleksibel leilighet som kan endres i takt med dine behov. Når vi snakker om fleksibilitet handler det om både forholdet til eierform og boform. Hos oss er det et ønske at hver enkelt i størst mulig grad skal klare seg selv. Og få hjelp når man har behov.

Fleksibilitet for oss er blant annet:

 • Boform.

 • En bolig som kan tilrettelegges for endret helse- og livssituasjon. 

 • Frihet og fleksibilitet til selv velge tjenester og aktiviteter tilpasset dine behov. 

Vigør legger til rette for et bredt spekter av individuelt tilpasset service- og tjenestebehov. Tjenestetilbudene vil kunne være etterspørselsstyrt, og videreutvikles i samarbeid med beboerne. 

Eksempler på aktuelle tjenester:

 • Café.

 • Tilgang på helse- og velværetjenester.

 • Sosiale aktivitetstilbud i fellesarealene.

 • Tilgang på praktiske tjenester som renhold, skifte av sengetøy eller handling.

Vigør

Mer enn bare en bolig

Aktuelt fra Vigør

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 16 000 ansatte og en omsetning på 55 milliarder svenske kroner. Konsernet har strategisk beliggende kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm. I Norge har Peab cirka 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 6 milliarder kroner.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om bolig i Inga Sparboes veg? Ta kontakt!