Hopp til hovedinnhold
Kommer i salg i oktober

Vigør Inga sparboes veg

Kommer i salg i oktober

Vigør Inga sparboes veg

Vigør er tilpasset en godt voksen målgruppe.
Velger du å bo i et av våre Vigør-konsepter kan du være trygg på at du investererer godt i din egen framtid. Vi har utviklet fleksible og smarte velferdsteknologiske løsninger som gjør at både boligen og miljøet rundt er tilrettelagt for å vare livet ut.
Hjemmet kan utvikle seg i takt med at behovene endrer seg. Og du legger til rette for en enkel og trygg hverdag.

Les mer


Aktivt fellesskap

Aktivt fellesskap

Delta, bidra og vær en aktiv del av fellesskapet – akkurat så mye som du selv ønsker. Vigør er møteplasser mellom mennesker. Tilrettelagt for inspirerende kulturtilbud og med engasjerende sosiale arenaer. Med sosialt bærekraftige løsninger som fundament, er det helt enkelt og trygt å opprettholde en sunn og aktiv hverdag.

Les mer
Service

Service

Vigør legger tilrette for et bredt spekter av individuelt tilpasset service- og tjenestebehov. Vi har etablert samarbeid med velrennomerte partnere innen alle sentrale funksjoner.

Les mer
Fleksibilitet

Fleksibilitet

Vigør er varige boløsninger som kan tilpasses etterhvert som behovene endres over tid. Moderne boliger med høy kvalitet og med smarte løsninger og gjennomtenkt funksjon. Din stil og materialer, smarte løsninger, teknologi, framtidsrettet, Sosial bærekraft i form av inkluderende fellesarealer og hybel med bad for familie og andre besøkende. Området må bevare de kvaliteter som finnes i nærområdet og bygge videre på disse.

Les mer
Sikkerhet

Trygghet

Alle tenker over egen helse og alderdom. Utganspunktet er like forskjellig som livene våre har vært fram til punktet hvor du nå vurderer å endre bosituasjon. Vigør har gjort mange av de store valgene enklere for deg. Vi mener at trygghet er nøkkelen til trivsel. Vigør skaper rammer for en god hverdag med muligheter.

Les mer

PEAB Eiendomsutvikling  Nord as

Hjalmar Johansens gate 25
9007 Tromsø

77 66 10 30
post@peab.no
 

PEAB logo