Vigør

Et nasjonalt boligkonsept fra PEAB for godt voksne som ønsker kvalitet og fleksibilitet.

Aktuelt fra Vigør

Lokal kompetanse Peab Eiendomsutvikling Nord AS har inngått avtale med EIE Eiendomsmegling i Ålesund om å selge det første byggetrinnet i Borgundfjordvegen

Tomta er klar

Tomta er gjort klar til 111 leiligheter I løpet av vinteren har 22 boliger i Inga Sparboes veg blitt revet for å

Hva er Vigør?

Vigør er boliger tilpasset moderne voksnes livsstil, som gir deg tid til å gjøre det du har lyst til - ikke det du må.