Vigør

Et nasjonalt boligkonsept fra PEAB for godt voksne som ønsker kvalitet og fleksibilitet.

Aktuelt fra Vigør

Tomta er klar

Tomta er gjort klar til 111 leiligheter I løpet av vinteren har 22 boliger i Inga Sparboes veg blitt revet for å

Husbankfinansiering

Leilighetene i Vigør er godkjent av Husbanken. Leilighetene i Inga Sparboes veg er godkjent av Husbanken. Noe som stiller strenge krav til

Hva er Vigør?

Vigør er boliger tilpasset moderne voksnes livsstil, som gir deg tid til å gjøre det du har lyst til - ikke det du må.