Inga Sparboes veg

Husbankfinansiering

Leilighetene i Vigør er godkjent av Husbanken.
Leilighetene i Inga Sparboes veg er godkjent av Husbanken. Noe som stiller strenge krav til areal, tilgjengelighet og miljøeffektivitet. Dette gir deg, som kjøper, en ekstra trygghet i tillegg til de økonomiske fordelene som følger med et Husbanklån. Gjennom Husbanken kan du finansiere kjøpet av boligen med et grunnlån. Grunnlånet har markedets laveste rente.
Hvordan søke om lån i Husbanken?
Kjøper du bolig av Peab i Inga Sparboes veg skal vi bistå deg med mer informasjon om finansieringsmulighetene gjennom Husbanken. Du vil også få bistand til utfylling av søknader og andre lånedokumenter. Kontakt oss for bistand.
Gunstige vilkår
Du kan søke om lån på inntil 80% av kostnad ved kjøp av leilighet i Inga Sparboes veg. De resterende 20% er din egenkapital. Egenkapitalen kan være oppsparte midler eller andre verdier som sikkerhet. Lånet har inntil 30 års løpetid.

Vigør

Flere nyheter fra Vigør Tromsø
Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 16 000 ansatte og en omsetning på 55 milliarder svenske kroner. Konsernet har strategisk beliggende kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm. I Norge har Peab cirka 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 6 milliarder kroner.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om bolig i Inga Sparboes veg? Ta kontakt!